Log In

Pravidla amerického fotbalu

Americký fotbal hraje 11 hráčů na každé straně, kteří se můžou při přerušení libovolně střídat. Každé mužstvo má minimálně dva 11členné týmy – jeden určený pro útok – (offense) a jeden pro obrannou hru (defense). Na hřiště vždy nastupuje útok jednoho týmu proti obraně druhého a naopak. Útočící je to mužstvo, které má v držení míč. Hraje se na hřišti ve tvaru obdélníku s nafouknutým balónem ve tvaru protáhlého sféroidu. Týmy získávají body za skórování dle platných pravidel a pokud hra není vzdána, je vítězem ten tým, který má na konci hry, včetně prodloužení, více bodů.

Hra

Snahou útoku je dosáhnout maximálního bodového zisku, tedy dosáhnout touchdown nebo alespoň field goal. Tým má 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardové vzdálenosti. Místo, odkud se rozehrávají jednotlivé akce a kolem kterého se stavějí týmy do základního postavení, se nazývá line of scrimmage. Jde o pomyslnou přímku protínající hřiště v místě, kde skončila předchozí akce. Akci začíná center přihrávkou na quarterbacka (snap), který pak buď míč hodí receiverovi (pass), nebo předá runningbackovi (run), který běží s míčem do soupeřovy endzony. Pokud se útoku podaří nejvíce na 4. pokus překonat 10 yardovou hranici, získává tým opět první down a pokračuje v útoku. Pokud se však útok neposune o 10 yardů ani na čtvrtý pokus, získává míč a tím i právo k útoku soupeř.

Vlastní akce začíná v okamžiku, kdy centr na smluvený signál podá mezi nohama míč quarterbackovi, a končí v momentě, kdy obrana složí hráče s míčem, vytlačí ho do autu, hráč s míčem se dotkne země jinou částí těla než podrážkou a nebo dlaní ruky. Při pasu je hra ukončena, pokud přihrávka šla mimo hřiště (out of bounds) či mimo chytajícího hráče (nebo ji hráč nezpracoval) a míč spadl na zem (incomplete pass). Útok pak přichází o jeden pokus a rozehrává se ze stejného místa jako při předchozím pokusu.

Obrana může pro svoje mužstvo získat míč při kterémkoliv pokusu útoku v následujících případech (turnover):

 • Fumble – jde o vypadnutí míče hráči, jenž ho má v držení (např. při předávce mezi hráči útoku nebo vypadnutí při srážce hráče s míčem a obráncem). Pokud dojde k fumble, jedná se o volný míč a tým, který ho získá, má právo okamžitě útočit, hráč s míčem může běžet co nejdál do soupeřova pole (třeba i dosáhnout touchdown), popřípadě ho zalehnout a tím si vydobýt právo útoku na místě, kde byl míč získán (fumble recovery).

Jakýkoliv útočící hráč může míč při fumblu vzít a pokračovat dál, ale při fumblu, který nastane v průběhu čtvrtého downu nebo v průběhu posledních 2 minut na konci 2 a 4 čtvrtiny může míč získat a pokračovat s ním pouze ten hráč útoku, který fumble způsobil. Pokud se ho však zmocní jiný hráč z útočícího týmu jedná se o tzv. mrtvý míč a obrana bude začínat svůj útok z toho místa, kde útočící hráč vzal míč (protoře byl už 4 down, který je poslední). Obrana se může míče zmocnit a pokračovat s ním dál kdykoliv.

 • Interception – jedná se o zachycení míče hráčem obrany při pasu, tedy při přihrávce útoku směrem vpřed. Musí ale jít o zachycení přímo ze vzduchu, pokud míč obránci vypadne, jedná se o incomplete pass a útok může pokračovat dalším pokusem. Pokud však obránce míč zachytí a udrží, je situace jako při fumble, jeho tým získává okamžitě právo útoku.

Na začátku zápasu, začátku druhé poloviny a po každém touchdownu a field goalu se provádí výkop (kickoff) z 35 yardové čáry. Kdo bude kopat na začátku utkání, se určí losem, v polovině zápasu si vybírá soupeř, který prohrál los na začátku. Po touchdownu nebo field goalu vykopává mužstvo, které bodovalo, tedy doposud útočilo. Zvláštní výkop se provádí po safety, kdy vykopává mužstvo, kterého hráč byl složen v endzone a navíc musí kopat už z 20 yardové čáry. Při výkopu mohou nastat tyto situace:

 • kopnutý míč padne do soupeřovy endzone, nebo protne (dotkne se) goal line. V tomto případě se jedná o tzv. Touchback a přijímací tým (který bude útočit) bude své útočné pokusy začínat z 20 yardové čáry.
 • kdokoliv z přijímacího týmu míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu.
 • kdokoliv z vykopávajícího týmu (potom, co míč překoná 10 yardů) míč chytí nebo zdvihne ze země a rozběhne se směrem k soupeřově endzone. Další útočné akce začíná jeho mužstvo z místa, kde byl hráč soupeřem složen nebo vytlačen do autu – onside kick.
 • balón po výkopu opustí hřiště ještě před tím, než protne goal line, nebo se dotkne autové čáry. V tomto případě se jedná o faul a přijímací tým si může vybrat tyto možnosti :

a) vykopávající tým bude provádět znovu kickoff o 5 yardů dál, tedy na 30 yardové čáře

b) přijímací tým bude rozehrávat útok 30 yardů od místa kde byl kopnut kickoff (nejčastější volba týmů)

c) přijímací tým bude rozehrávat z toho místa kde míč opustil hřiště

Další herní situací, která může nastat, je punt. Jedná se o kopnutí míče z ruky daleko do soupeřova pole. Útok provádí punt (většinou) tehdy, jestliže má čtvrtý pokus a z předchozích akcí je zřejmé, že se mu nepodaří získat první down, a dosud se nedostal tak blízko soupeřově brance, aby mohl kopnout field goal. Tímto kopem se útok vzdává míče a práva útočit a funkce týmu na hřišti je stejná jako při kick off. Odkopnutý míč mohou chytat jak hráči přijímacího týmu (doposud hráli obranu), tak hráči útoku. Pokud punt přeletí line of scrimmage a jakýkoliv hráč z týmu, který prováděl punt ho chytí, tak přijímací tým bude rozehrávat útok od toho místa kde hráč z vykopávajícího týmu míč chytil, nebo se ho dotkl. Pokud se však hráč vykopávajícího týmu dotkne míče před tím než míč přeletí line of scrimmage, jedná se o fumble a může se ho zmocnit jakýkoliv tým, pokud je tato situace v souladu s pravidly fumblu. Pokud se míč dotkne jakkoliv některého z hráčů přijímacího týmu a spadne na zem, jde o tzv. volný míč a získává ho (a tím pádem i právo útoku) mužstvo, kterého hráč jako první míč zalehl. Tady je (poměrně malá) šance útoku, který punt provedl a tím se vzdal práva dále útočit, znovu získat zpět míč a pokračovat v útoku.

Hrací čas a přestávky

Celkový čas utkání je 60 minut, rozdělený do čtyř čtvrtin po 15 minutách, s jednominutovou přestávkou mezi čtvrtinami a 12minutovou přestávkou mezi poločasy (tj. mezi druhou a třetí čtvrtinou). Některá utkání se hrají na 4×12 minut. V tomto sportu se hraje na čistý čas.

 • Rozhodčí zastavuje čas v případě, že útočící hráč vyběhne (nebo je vytlačen) do autu (tzv. out of bounds)
 • Rozhodčí zastaví čas v případě, že útočící tým nezkompletuje přihrávku.
 • Čas je zastaven v případě, že jeden z týmu skóruje (touchdown, field goal, safety).
 • Čas je zastaven v případě, že si jeden z týmu vybere timeout (každý tým má 3 timeouty na poločas).
 • Čas je zastaven v případě, když se rozhodčí ,,potřebují poradit“ (např. při zkoumaní videozáznamu, měření prvního downu, posuzování faulů)
 • Časomíra se zastaví v případě, že je potřeba ošetřit zraněného hráče.
 • Časomíra je zastavena v případě, že si týmy vyměňují pozice (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).
 • Rozhodčí zastaví čas v případě komerční přestávky.
 • Čas je automaticky zastaven v druhé a čtvrté čtvrtině, jestliže zbývají dokonce utkání 2 minuty (tzv. two-minute warning).
 • Rozhodčí nechá čas puštěný, když se hráči útoku posunou nebo ztratí yardy

Skórování

1. Touchdown (TD) – 6 bodů. Hráč skóruje TD, když doběhne s míčem do soupeřovy endzony, nebo zachytí-li v endzoně přihrávku od svého spoluhráče.

Po skórování každého touchdownu následuje tzv. Pat (Point after touchdown – dohrávka). Rozhodčí v tomto případě umístí míč na dvouyardovou hranici bránícího týmu. Pat může mít dvě podoby:

a) Extra point (1 bod) – Kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč mezi tzv. Uprights (branku).

b) Two -point conversion (2 body) – útočící tým se pokusí pomocí běhové nebo pasové hry dostat míč do soupeřovi endzony (stejně jako když chce skórovat touchdown).

2. Field Goal (FG) – 3 body. Field goal je skórován, když kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč do goal post (branky).

3. Safety – 2 body. Safety může být zaznamenána několika různými způsoby:

a) Útočící hráč je složen obráncem ve své vlastní endzoně.

b) Útočící hráč vyběhne ve vlastní endzoně do autu.

c) Útočící hráč upustí míč (fumble) ve vlastní endzoně, který následně vypadne do autu.

d) Útočící hráč si klekne nebo zalehne míč ve své endzóně.

f) Punt puntujícího týmu je zblokován a míč projde endzone puntujícího týmu a skončí mimo hrací plochu.

e) Útočící tým se dopustí faulu ve vlastní endzone (intentional grounding, holding atd.)

Hrací pole

Americký fotbal se hraje na obdélníkovém hřišti (trávníku nebo umělém povrchu) dlouhém 120 yardů (1 yard = 0,914 m), které je pravidelně rozděleno na 12 desetiyardových pásem. Dvě krajní pásma se nazývají end zone – koncové zóny. Jednotlivé čáry jsou označeny od středu směrem ke koncovým zónám postupně 50, 40, 30, 20, 10 yardů. Čára, kterou začíná end zone, se nazývá goal line – gólová čára a na konci endzone stojí branky. Každá branka se skládá ze dvou bílých nebo žlutých, alespoň 9 m vysokých vertikálních sloupů, spojených ve výšce 3 m nad zemí stejně barevnou horizontální tyčí.

Míč

 • Obal je ze čtyř kusů kůže ve tvaru zrna, které krom švů nevykazují žádné nepravidelnosti.
 • Míč má jeden velký šev, s osmi šněrováními.
 • Barva míče je přirozeně hnědá.
 • Na polovině, kde se nachází šněrování, jsou namalovány dva bílé pruhy.
 • Je napumpován na tlak 0,85 – 0,92 atm.
 • Hmotnost míče je mezi 400 – 425g.

Číslování dresů

Hráči mohou mít čísla v rozmezí 1 – 99. Jakékoliv číslo, kterému by předcházelo číslo 0 je neplatné. Ale každý post ve fotbale má svá určená individuální čísla:

1-9:QB,K,P
10-19:QB,K,P,WR
20-49:RB,DB
50-59:LB,C
60-69:OL
70-79:OL,DL
80-89:WR,TE
90-99:DL

Toto rozdělení platí pouze pro National Football League (NFL). V univerzitních ligách není číslo hráče omezeno pozicí.

Zdroj: Wikipedia, NFL.cz

Zakladatel karlovarských Warriors, šéfredaktor a autor projektu czechfootball. Mimoto se věnuje sportovnímu marketingu, sociálním sítím a grafice.

Log In or Create an account

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které zlepšují zážitek z navštěvování webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které zlepšují zážitek z navštěvování webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít