Log In

Mistrovství světa 2015: sen, který se stal noční můrou

Švédští kolegové ze serveru sfn.com sestavili časovou linii života Mistrovství světa 2015, od jeho samotných začátků, po jeho zrušení.

Co se po nějaký čas šířilo šeptem a stalo se špatným žertem posledních týdnů, bylo nakonec v pátek oficiálně potvrzeno. IFAF mistrovství světa 2015 ve Švédsku se nekoná.

Přečtěte si náš první článek vysvětlující důvody zrušení.

Vlna nevole se spustila, fotbalovou vesnicí se šíří zklamání, nechutenství a zarytí milovníci nejen ve Švédsku, ale na celém světě, jsou v šoku.

Kolegové ze SFN se pokusili dostat k samé podstatě, proč se tak zásadní událost roku, která by pro americký fotbal znamenala další růst, zvrtla do toho nejhoršího možného scénáře.

Minuty ze zasedání vedení SAFF

Jedním z nejzásadnějších zdrojů rozkrývající pozadí o mistrovství jsou samozřejmě minuty příslušných schůzek vedení Švédské asociace amerického fotbalu.

I když jsou informace uvedené pouze v bodech, stále nám dávají rámcové představy o celém dění. Navíc tak můžeme lépe nahlédnout na důvěryhodnost a transparenci jednotlivých zúčastněných osob. Každý si poté může udělat lepší obrázek o tom, co vedlo k tak zásadnímu selhání při pokusu organizovat tuto událost.

Následující zmínky jsou výňatky ze všech zasedání SAFF, ve kterých jakkoliv figurovalo mistrovství světa 2015, a to v chronologickém pořadí:

 • 18. září 2010 – SAFF pracuje na přihlášce k mistrovství světa.
 • 3. prosince 2010 – SAFF odesílá oficiální žádost k pořádání MS 2015.
 • 17. října 2011 – Michael Roos (člen představenstva SAFF) informuje o navázání kontaktu se společností American Football World Wide Ltd. (AFWW) pro jejich začlenění, aby se SAFF nevystavila finančnímu riziku při případné ztrátovosti celé akce. Při stejné příležitosti je uveden i podpis smluv s IFAF.
 • 23. září 2011 – Rámec dohody s AFWW byl schválen představenstvem SAFF
 • 29. září 2012 – Markus Magnell dosazen do pozice prezidenta organizace AFWW, která má šampionát na starosti.
 • Říjen – prosinec 2012 – Markus Magnell se už na 50 % věnuje funkci prezidenta
 • 8. prosince 2012 – Padlo rozhodnutí o přesunu odpovědnosti za organizaci švédských finále v letech 2013-15 z SAFF na AFWW.
 • 1. ledna 2013 – 31. prosince 2013 – Markus Magnell bude pokračovat jako prezident na 100 %.
 • Květen 2013 – Tommy Wiking oznamuje, že dotační prostředky nedorazily dle dohody a vysvětluje, proč Magnell nedostal plnou kompenzaci své doposud odevzdané práce.
 • Léto 2013 – Andreas Ekman se připojuje k týmu organizace mistrovství světa.
 • Září 2013 – Magnell rezignuje na svou funkci prezidenta s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
 • 11. a 27. května 2014 – Tommy Wiking pověřuje Mikaela Gustafssona a Hanse Ragnesjöho kontrolou kontraktu se společností WC Company, zda není potřeba její změny.
 • 24. srpen 2014 – Do oběhu jsou vypuštěny všechny vstupenky.
 • 27. září 2014 – Michael Roos informuje ostatní členy SAFF jak postupuje příprava Mistrovství světa 2015.
 • 4. listopadu 2014 – Hans Ragnesjö navrhuje Tommyho Wikinga, Minette Rognerovou a sám sebe pro podpisová práva dvou osob současně jménem SAFF.
 • 6. listopadu 2014 – SAFF, jménem Mikaela Gustafssona informuje své členy na zasedání, že je konání Mistrovství světa 2015 ohroženo a rozkrývá pozadí o celé situaci.
 • 19. prosince 2014 – Mistrovství světa 2015 ve Stockholmu je oficiálně zrušeno – resp. zrušeno/odloženo.

Co si z výše uvedeného lze odnést v porovnání s prezentací médii a oficiálními tiskovými zprávami SAFF?

Zdá se, že je zde hodně věcí k zamyšlení a možná více, než jsme schopni z mnoha úhlů pohledů pokrýt.

Společnost Amfium, která se často objevuje v médiích, je tatáž společnost, kterou vedení SAFF zmiňuje jako WC Company na svém zasedání ze začátku prosince 2014. Tato společnost nebyla nikdy dříve zmíněna na zasedáních představenstva, ale stále odkazuje na AFWW jako jejího partnera. Zda byla odpovědnost za mistrovství přesunuta z AFWW na Amfium není jasné, protože v žádné oficiální dokumentaci SAFF o tom zmínka není.

Skutečnost, že byla Amfium smluvní stranou dohody s Markusem Magnellem je zdokumentovaná a je potvrzeno, že SAFF byla jediným vlastníkem společnosti Amfium ještě v říjnu 2012.

Představenstvo SAFF, s výjimkou Tommyho Wikinga, shledává zásadní nedostatky, resp. problémy s transparencí v rámci společnosti organizující MS (těžko říct, zda se jedná o AFWW nebo Amfium), a to navzdory tomu, že v květnu 2014 byla za úkol kontrola smluv a případná změna. Je nejasné, jestli byl tento úkol splněni či nikoliv. I přes toto rozhodnutí nebyl nalezen záznam z jednání, který by naznačoval, že by se mělo cokoliv měnit nebo byla alespoň nějaká změna doporučena.

Už v dubnu 2013 Markus Magnell nebyl za svou práci prezidenta odměněn a tahle skutečnost měla být prvním varováním, že může být s financováním mistrovství problém. I přes toto se na zasedání představenstva neobjevila žádná zmínka o tomto potenciálním problému, takže vedení buď nebyl znám nebo jej nepovažovali za dostatečně důležitý, aby se řešil.

Vstupenky byly v srpnu 2014 vypuštěny a vše naznačovalo, že by se mistrovství světa v následujícím roce mohlo konat jak bylo naplánováno.

Soudní líčení proti Tommymu Wikingovi jsme už zmínili v úvodním článku. Zveřejnil ji Göteborgs Posten, ale nebylo nijak spojeno se společností organizující mistrovství. I tak předmět zpronevěry nedodává moc na jistotách.

Než bude celá věc prošetřena do hloubky, pravděpodobně nebudeme schopni pochopit, co se vlastně stalo. Věřme, že se brzy celá situace osvětlí a budeme Vám schopni přinést více informací o tom, proč příští rok můžeme přijít o jednu z hlavních událostí ve světě amerického fotbalu. Situaci budeme dále bedlivě sledovat.

Zdroj: BILLGREN, Leo. VM 2015 – Drömmen som blev en mardröm [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.swedishfootballnetwork.se/2014/12/vm-2015-drommen-som-blev-en-mardrom/

Zakladatel karlovarských Warriors, šéfredaktor a autor projektu czechfootball. Mimoto se věnuje sportovnímu marketingu, sociálním sítím a grafice.

Komentáře

Log In or Create an account

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které zlepšují zážitek z navštěvování webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které zlepšují zážitek z navštěvování webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít